Dirka Prvakov – Pravila in pogoji uporabe

 1. SODELOVANJE V DIRKI PRVAKOV

V Dirki Prvakov lahko sodeluje vsak. Pogoj je brezplačna registracija na Portalu F1.si, lahko se sodeluje tudi z že obstoječimi uporabniškimi imeni.

S sodelovanjem v Dirki prvakov se udeleženec strinja s pogoji sodelovanja in soglaša s pravili nagradne igre.

 1. TEKMOVANJE IN TOČKOVANJE

Dirka Prvakov se bo začela s prvo dirko Formule 1, ki bo v nedeljo, 15. 3., in bo trajala do konca sezone Formule 1 2019.

Vsak uporabnik napove vrstni red prvih osem mest na vsaki dirki, hkrati pa napove še zmagovalca kvalifikacij (pole position). Uporabniki lahko pred začetkom kvalifikacij prosto menjajo svoje napovedi. Upoštevane bodo spremembe, ki bodo opravljene do uradnega pričetka kvalifikacij. Ob pričetku kvalifikacij se bodo menjave “zaklenile” in bodo zaklenjene vse do zaključka posamezne dirke. Napovedi pa v tem času ne bo možno spreminjati. Točke se po vsaki dirki štejejo glede na dirkače, ki so bili izbrani za določeno dirko.

Na kvalifikacijah štejejo uradni rezultati, brez upoštevanih kazni (npr. pribitka startnih mest).

Če si uporabnik dirkače izbere po začetku Sezone Formule 1, se bo njegov skupni seštevek štel od dne, ko je ustvaril prvo napoved (primer: če si bo uporabnik oddal napoved po 5. dirki, se bo v njegov zbir točk štelo točkovanje od 5. dirke naprej).

Točke: 

Pole position: 10 točk

 1. mesto: 10 točk
 2. mesto: 10 točk
 3. mesto: 10 točk
 4. mesto: 10 točk
 5. mesto: 10 točk
 6. mesto: 10 točk
 7. mesto: 10 točk
 8. mesto: 10 točk

V kolikor uporabnik zgreši napoved za eno mesto, dobi 5 točk. Primer: če napoveste, da bo Sergio Perez osvojil 4. mesto, nato pa dirko konča kot 5., boste osvojili 5. točk. Ne velja za primer, ko je dirkač na 9. mestu.

Bonus: Pravilna napoved

 • vseh osmih mest: 40 točk
 • sedmih mest 30 točk
 • šestih mest: 20 točk
 • petih mest: 10 točk

Joker: Uporabnik lahko uporabi Jokerja enkrat v času trajanja Dirke Prvakov za eno (1) dirko. Joker prinese podvojitev vseh doseženih točk uporabnika na izbrani dirki.

Točkovanje v Dirki Prvakov poteka glede na uvrstitev v posamezni dirki ali na kvalifikacijah in ne po sistemu točk Formule 1. Točke prinesejo le dirkači, ki se uvrstijo med prvih 5. Ob morebitnih istih časih bo vrstni red dirkačev določen glede na uradne rezultate. Posamezen dirkač na posamezni dirki dobi število točk, kot je razvidno iz zgornje tabele. Točkuje se le vrstni red v cilju.

 1. NAGRADE:  

V okviru Dirke Prvakov poteka nagradna igra. Organizator nagradne igre je Portal F1.si (v nadaljevanju: organizator).

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se prijavijo na sodelovanje v Dirki Prvakov.

Nagrade prejmejo uporabniki, ki so ob koncu dirke prvakov uvrščeni na prva tri mesta.

Če je na mestih, ki prinašajo nagrade več tekmovalcev z enakim številom točk, se njihov vrstni red določi na podlagi povprečja treh najboljših napovedi po številu točk v celotni sezoni. Tekmovalec z višjim povprečjem zasede višje mesto. Če je rezultat še zmeraj izenačen, se izračunu povprečja dodajo naslednje najboljše napovedi, dokler ne dobimo razlike med povprečji tekmovalcev.

Nagrade bodo javno objavljene tekom sezone, najkasneje do 17. 12. 2020

 1. KONTAKT / VPRAŠANJA

Za kakršno koli nejasnost pošljite elektronsko sporočilo na: f1@maia-media.si

 1. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega uporabniškega imena oz. imena in priimka (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani Portal F1.si in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 30 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi izrecno pisno odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14). Nagrajenci se strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena  Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izplačevalcu nagrade (Portal F1.si) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se šteje, kot da se na obvestilo iz prejšnjega odstavka sploh ni odzval.

 1. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletnem mestu portal-f1.si (v nadaljevanju: spletna stran) ter se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

Za namene obveščanja sodelujoči dovoljuje uporabo naslova elektronske pošte. Ta podatek Portal F1.si obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.

Vsak sodelujoči izrecno dovoli Portalu F1.si zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 s spremembami; v nadaljevanju: ZVOP-1).

S podanim soglasjem sodelujoči dovoljuje Portalu F1.si, da obdeluje zbrane osebne podatke za namene (izvedbe) nagradne igre ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči Portalu F1.su dovoljuje programsko sledenje odpiranju e-sporočil in klikov na povezave v e-sporočilih za namen statistik in direktnega trženja.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od Portala F1.si kadarkoli zahtevajo prenehanje obdelave podatkov za namene neposrednega trženja oz. pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov f1@maia-media.si.

 1. POSEBNE DOLOČBE

Portal F1.si si pridržuje pravico do spremembe poteka ali pravil nagradne igre ob nastopu višje sile, tehničnih težav ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki bi nastale ob izvedbi Dirke Prvakov.

Razen če je izrecno drugače zapisano v teh Pogojih uporabe, družba ne daje nobenih zavez in v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Naša spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani družbe.

Podatki, ki jih dajemo na spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Družba ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katero koli drugo škodo, ki izvira iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Naše storitve so na voljo “take kot so” in “kot so razpoložljive”, brez kakršnih koli jamstev. Družba ali njeni pogodbeniki ne dajejo nobenih posebnih obljub glede svojih storitev oz. Kakršnihkoli jamstev, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih ali dodatnih pogojih. Družba ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede nemotenega delovanja svojih storitev, glede resničnosti, ažurnosti in kvalitete svojih storitev ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Družba ne zagotavlja, da bodo storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku.

Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletni strani, v programski kodi, vsebini družbe, storitvah in kakršnihkoli drugih informacijah, objavljenih na spletnem portalu.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 V nobenem primeru družba (vključno z direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in pogodbeniki) ni odgovorna za kakršno koli škodo (vključno z a ne omejeno na direktno škodo, posledično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov), ki je neposredno ali posredno povezana z: (a) uporabo oz. Nezmožnostjo uporabe storitev oz. Produktov (b) napake v izvedbi storitev oz. Produktov (d) napake, prekinitve, izbris podatkov ali elektronskih sporočil, virusov, zamud pri izpolnitvi storitev (e) napak ali izgub v postopku storitev (h) kakršnokoli škodo, ki izhaja iz varnostnih vdorov, virusov, napak, izbrisov, prekinitve, prevar, zamude pri izvedbi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. Kakršnekoli druge tehnične napake (g) ki vam je nastala zaradi ponudnika oz. Izdelkov naročenih pri ponudniku.

V nobenem primeru skupna odgovornost družbe za škodo, izgubo in druge posledice (bodisi gre za pogodbeno škodo, odškodninsko tožbo (vključno a ne omejeno na malomarnost) ali kakršne koli druge zahtevke) na podlagi teh pogojev ne bo presegla deset (10) evrov.

 1. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno  prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili družbo.

 

Februar, 2019